Diagnozy KORP i opinie pedagogiczne

Diagnoza KORP to kompleksowa ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka, która pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych trudności i opóźnień w rozwoju. Opinie pedagogiczne to profesjonalne oceny i rekomendacje dotyczące procesu edukacyjnego dziecka, które są niezbędne do opracowania indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego. W Kolorowym Spektrum oferuję zarówno diagnozy KORP, jak i opinie pedagogiczne, aby pomóc dzieciom i młodzieży osiągnąć swój pełen potencjał.

Diagnozy KORP

Diagnoza KORP obejmuje ocenę różnych obszarów rozwoju dziecka, takich jak motoryka duża i mała, koordynacja, percepcja wzrokowa i słuchowa, mowa i język, a także funkcje poznawcze. W Kolorowym Spektrum diagnoza KORP jest przeprowadzana w bezpiecznym dla dziecka środowisku, a wyniki są omawiane z rodzicami i wykorzystywane do opracowania indywidualnego planu terapeutycznego.

Opinie pedagogiczne

Opinie pedagogiczne są niezbędne do identyfikacji indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka i opracowania skutecznych strategii nauczania. W Kolorowym Spektrum oferuję profesjonalne opinie pedagogiczne, które uwzględniają zarówno mocne strony dziecka, jak i obszary, które wymagają wsparcia. Opinie te są opracowywane na podstawie obserwacji, rozmów z dzieckiem i rodzicami, a także wyników diagnozy KORP.

Kobieta i dziecko