Zajęcia grupowe- TUS

Trening Umiejętności Społecznych to specjalistyczne zajęcia grupowe, które prowadzę w ramach swojej praktyki, w gabinecie “Kolorowe Spektrum”. Są one skierowane do dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami, w tym z diagnozą spektrum autyzmu, ADHD, a także dla tych, którzy mają problemy z nawiązywaniem relacji czy funkcjonowaniem w grupie. Zajęcia te mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych uczestników poprzez naukę rozpoznawania i wyrażania emocji, radzenia sobie z konfliktami, presją grupy, a także poprzez naukę asertywności i współpracy.

Jak wyglądają zajęcia TUS

Zajęcia grupowe obejmują szereg różnych aktywności, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. W ramach tych zajęć uczestnicy uczą się jak:

 • nawiązywać kontakty społeczne,
 • radzić sobie z konfliktami,
 • radzić sobie z presją grupy,
 • radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • rozpoznawać normy i zasady oraz jak ich przestrzegać, jak być asertywnym,
 • współpracować,
 • prowadzić dialog i aktywnie słuchać.

Zajęcia odbywają się w grupach 3-5-osobowych, dobieranych na podstawie poziomu funkcjonowania i trudności dzieci.

Plastyczne zajęcia grupowe

Zajęcia plastyczne, które są skierowane zarówno do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i tych w tzw. ,,normie rozwojowej'', mają na celu wspieranie rozwoju
funkcji percepcyjno-motorycznych. Ponadto, podczas zajęć, dzieci integrują się z rówieśnikami, a także mają okazję do rozwijania swojej wrażliwości i ekspresji
artystycznej. Na zajęciach plastycznych łączymy naukę i rozwój z dobrą zabawą.

Zajęcia grupowe

Zalety uczestnictwa w zajęciach grupowych

Zajęcia grupowe oferują wiele korzyści dla uczestników.

 • Umożliwiają dzieciom i młodzieży naukę i rozwijanie umiejętności społecznych w bezpiecznym i wspierającym środowisku.
 • Uczestnicy mają możliwość nawiązania kontaktów z innymi osobami, które mogą mieć podobne doświadczenia lub trudności.
 • Zajęcia grupowe mogą pomóc uczestnikom zwiększyć swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 • Zajęcia te mogą również pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje, co może przyczynić się do poprawy ich ogólnego samopoczucia i jakości życia.