Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne to specjalistyczne sesje terapeutyczne, które prowadzę z dziećmi i młodzieżą, które mają trudności z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią lub są w spektrum autyzmu. Każde spotkanie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z uwzględnieniem jego unikalnych zdolności i zainteresowań. Zajęcia te mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych, a także pomagają w radzeniu sobie z trudnościami, które mogą wystąpić w codziennym życiu.

Zakres usług w ramach zajęć indywidualnych

W ramach zajęć indywidualnych oferuję różnorodne usługi, które obejmują terapię pedagogiczną, terapię specjalną, treningi TUS oraz diagnozę KORP. Wszystkie te usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Moje podejście jest holistyczne i skupia się na wszechstronnym rozwoju dziecka. Wspieram rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych, pomagam w radzeniu sobie z trudnościami w nauce i koncentracji, a także pracuję nad rozwojem umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Jak pomagam dzieciom z problemami

Moje zajęcia indywidualne są skierowane do dzieci i młodzieży, które mają trudności z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią lub są w spektrum autyzmu. Pracuję z nimi, aby pomóc im zrozumieć i pokonać te trudności, rozwijając jednocześnie ich mocne strony. Stosuję różne metody i techniki, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. Moim celem jest nie tylko pomoc w radzeniu sobie z trudnościami, ale także rozwijanie pewności siebie, samodzielności i umiejętności społecznych, które są niezbędne do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dziecko